x

技术参数

资料下载

视频

 • 电压(伏)
  24
 • 清水箱/污水箱(升)
  110/100
 • 工作宽度(毫米)
  710
 • 刷盘/刷盘底座压力(最大)(千克)
  35/50
 • 刷盘/刷盘底座直径(毫米)
  355/355
 • 吸水胶条宽度(毫米)
  1050
 • 噪音级别(dB(A))
  69
 • 工作速度(千米/时)
  6
 • 电池舱(长x宽x高)(毫米)
  590 x 390 x 350
 • 机器(长x宽x高)(毫米)
  1620 x 760 x 1250
BluePrintSchema