x

技术参数

资料下载

 • 技术参数
  BR855
 • 电压(伏)
  24
 • 额定功率(瓦)
  2160
 • 工作音量(分贝)
  63.7
 • 理论/实际清洁效率(平米/时)
  5400/3800
 • 清洁宽度(毫米)
  860
 • 最大速度(千米/时)
  6.3
 • 清水箱/污水箱(升)
  106/106
 • 刷盘/百洁垫直径(毫米)
  2x430
 • 刷盘压力(千克)
  40/65/96
 • 刷盘转速(转/分)
  250
 • 电瓶箱尺寸(长x宽x高)(毫米)
  667x406x533
 • 长x宽x高(厘米)
  152x92x131
 • 净重(千克)
  246
BluePrintSchema