x

技术参数

资料下载

 • 电瓶箱尺寸(长×宽×高)(毫米)
  350×360×280
 • 刷子电机功率(瓦)
  450
 • 刷子压力(千克)
  15/30
 • 电机最高转速(转/分)
  155
 • 驱动电机功率(瓦)
  400
 • 最大爬坡速率(%)
  2
 • 工作速度(千米/时)
  6
 • 最长运行时间(时)
  2.5
 • 最小转弯通道宽度(厘米)
  180
 • 刷子尺寸(毫米)
  3180/2230
 • 清水箱/污水箱(升)
  70/70
 • 声压级(dB(A))普通模式/静音模式
  68/62+-3
 • 吸水扒宽度(毫米)
  720
 • 电压(伏)
  24V
 • 毛量(千克)
  342
 • 长×宽(含吸水扒)×高(厘米)
  127×55×102
BluePrintSchema